Drobečková navigace

Úvod > stará struktura - nemazat > Obory činnosti

Obory činnosti

Poskytování komplexních služeb v oblasti ekologie

 • odborný zástupce pro přepravu nebezpečných věcí ADR
 • odborný zástupce pro přepravu nebezpečných věcí RID
 • autorizace na provádění odborných posudků ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Odpadní vody: zajišťování odběrů a analýz odpadních vod

 • zpracování žádostí k povolení vypouštění odpadní vod
 • vypracování provozních řádů a havarijních plánů
 • odpadové hospodářství:
 • odstraňování nebezpečných odpadů
 • vypracování žádostí k nakládání s nebezpečnými odpady
 • vypracování identifikačních listů nebezp. odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů
 •  vypracování ročních hlášení a výkazů produkce odpadů
 •  odborná pomoc a vypracování provozních řádů a havarijních plánů,
 • zajištění čištění odlučovačů olejů, lapáků písku, odlučovačů jedlých tuků a olejů, nádrží na ropné látky,

Oblast znečišťování ovzduší:

 • autorizované měření středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • vedení provozních a průběžných evidencí v oblasti znečišťování ovzduší,
 • provádění výpočtů znečisťování ovzduší (všechny druhy zdrojů) včetně výpočtu poplatků a hlášení do systém ISPOP
 • oblast chemických látek
 • legislativa v oblasti nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky,
 • poradenská činnost v oblasti ekologie