Drobečková navigace

Úvod > Obory činnosti

Obory činnosti

Poradenství v oblasti ekologie

V čem Vám poradíme a co vše umíme zajistit? Můžete se na nás obrátit pokud potřebujete poradit s problematikou nakládání s odpady, pokud potřebujete odvézt, odborně zlikvidovat a z hlediska hlášení zaštítit odpady z vaší společnosti, pomoct vám můžeme také s odběrem a analýzou odpadních vod a kalů. Poskytujeme také poradenství s tématikou znečisťování ovzduší, s přepravou nebezpečných věcí ADR, RID, v oblasti chemických látek ve vaší společnosti a s nimi spojenými náležitostmi a povinnostmi, v oblasti obalového hospodářství . Pokud chcete předcházet nejrůznějším sankcím ze strany zákonných orgánů, je potřeba vše důkladně evidovat a hlásit. Každé hlášení má své termíny a náležitosti. My všechny tyto termíny známe a pohlídáme za Vás i nejrůznější změny v zákonech. Nabízíme rovněž přípravu a poté i přítomnost u kontrol či auditů ze strany kontrolních úřadů a institucí. Společně ochráníme nejen přírodu, ale i Vaši peněženku.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie

Pokud podnikáte, moc dobře víte, jak je složité ohlídat všechny zákonné požadavky, vyhovět kontrolám z nejrůznějších orgánů a mít zkrátka vše v pořádku. My Vám s tím rádi pomůžeme, v oboru se pohybujeme už více než 25 let.

Co nejčastěji zajišťujeme v oblasti ekologie?

 • Vypracování odborných posudků ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 • Poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí RID a ADR
 • Poradenství v oblasti chemický látek a obalového hospodářství
 • Tvorbu provozních řádů, havarijních plánů látek závadných vodám a hlášení
 • Přípravu na kontroly a audity
 • Pomoc při tvorbě interní dokumentace
 • Odvoz a odbornou likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů a s ní spojené náležitosti
 • Poradenství v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, včetně ročních hlášení a evidencí
 • Vzorkování odpadů, odpadních vod a kalů, se zajíštěním analýzy v akreditované laboratoři
 • Vyčištění odpadních lapolů a likvidaci vzniklých odpadů 

Tématika znečišťování ovzduší

Pokud máte ve firmě zdroje znečištění ovzduší, je Vaší povinností vést o těchto zdrojích evidenci, měřit množství vypuštěných emisí do ovzduší a následně naměřené hodnoty pečlivě hlásit příslušným orgánům. Pomůžeme Vám nejen vše ohlídat, ale také včas změřit a nahlásit. 

Jaké jsou naše služby?

 • Zajištění autorizovaného měření vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
 • Pomoc při vedení evidencí v oblasti znečišťování ovzduší
 • Výpočty poplatků a realizace ročních hlášení do systému ISPOP