Drobečková navigace

Úvod > Obory činnosti

Obory činnosti

Poradenství v oblasti ekologie

V čem Vám poradíme a co vše umíme zajistit? Kromě služeb v oblasti ekologie se na nás můžete obrátit také s odběrem a analýzou odpadních vod. Poskytujeme také poradenství s tématikou znečisťování ovzduší. Pokud chcete předcházet nejrůznějším sankcím ze strany zákonných orgánů, je potřeba vše důkladně evidovat a hlásit. Každé hlášení má své termíny a náležitosti. My všechny tyto termíny známe a pohlídáme za Vás i nejrůznější změny v zákonech. S námi se tak nemusíte bát žádného auditu. Společně ochráníme nejen přírodu, ale i Vaši peněženku.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie

Pokud podnikáte, moc dobře víte, jak je složité ohlídat všechny zákonné požadavky, vyhovět kontrolám z nejrůznějších orgánů a mít zkrátka vše v pořádku. My Vám s tím rádi pomůžeme, v oboru se pohybujeme už více než 24 let.

Co nejčastěji zajišťujeme v oblasti ekologie?

 • Vypracování odborných posudků ve smyslu požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 • Přepravu nebezpečných věcí RID a ADR
 • Tvorbu provozních řádů a hlášení
 • Přípravu na kontroly a audity
 • Pomoc při tvorbě interní dokumentace

Odběry a analýzy odpadních vod

Při nejrůznějších výrobních procesech, ale například i při odmašťování a oplachování produktů, dochází k tvorbě odpadních vod. Poradíme Vám s označováním odpadních vod, zaznamenáváním dat, hlášením i samotnou likvidací.

Co nejčastěji zajišťujeme?

 • Zpracování žádostí k povolení vypouštění odpadních vod
 • Vypracování provozních řádů a havarijních plánů
 • Odstraňování nebezpečných odpadů, přepravu i likvidaci
 • Kompletní odpadové hospodářství – od ročních hlášení po výkazy produkce odpadů
 • Vypracujeme ILNO k jednotlivým odpadům
 • Zajistíme čištění LAPOLU

Tématika znečišťování ovzduší

Pokud máte ve firmě zdroje znečištění ovzduší, je Vaší povinností vést o těchto zdrojích evidenci, měřit množství vypuštěných emisí do ovzduší a následně naměřené hodnoty pečlivě hlásit příslušným orgánům. Pomůžeme Vám nejen vše ohlídat, ale také včas změřit a nahlásit. Pokud Vás děsí integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, nebo si nevíte rady s uskladněním chemických látek, kontaktujte nás.

Jaké jsou naše služby?

 • Autorizované měření středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší
 • Pomoc při vedení provozních a průběžných evidencí v oblasti znečišťování ovzduší
 • Výpočty poplatků a hlášení do systému ISPOP
 • Kontrola bezpečnostních listů, uskladnění a označení chemických látek
 • Hlídáme legislativu v oblasti nakládání s chemickými látkami
 • Poradenská činnost, plánování kontrol a pochůzek